Schilsner

Obrzeża ABS są produkowane w technologii jumborolki o szerokości 350 mm dzięki czemu możemy dostarczyć naszemu klientowi niemal każdy rozmiar produktu. Grubość obrzeża może być dowolnie regulowana między 0,4 mm a 3 mm.

Materiał:

ABS (akrylonitryl butadien styren)
Atest: Obrzeża posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Zastosowanie: Obrzeża meblowe do wykańczania płyt laminowanych.
Składowanie:

W temperaturze pokojowej – czas nieograniczony.

Zalecane składowanie w opakowaniach fabrycznych producenta w pozycji poziomej, max. 5 kartonów.

Długie magazynowanie w temperaturze ujemnej może wpłynąć na właściwości fizyczne.

Temperatura składowania nie powinna przekraczać 25oC.

Klejenie:

Obrzeże od strony roboczej (spód) z naniesioną warstwa środka adhezyjnego (primera) umożliwia przyleganie do obrzeża klejów termotopliwych tj. EVA, PUR.

Ilość nanoszonego kleju jest uzależniona od zaleceń producenta okleiniarki lub kleju.

Przed przystąpieniem do pracy obrzeże i elementy oklejane powinny znajdować się min. 24 godz. w pomieszczeniu o temperaturze min. 18oC.

Temperatura powietrza pomieszczenia w którym odbywa się klejenie powinna mieć min. 16oC.

Uwagi

do klejenia:

Wilgotność oklejanych elementów nie powinna być większa niż 7-10%.

Dla uzyskania optymalnego efektu przyczepności do płyty, zarówno obrzeże jak i płyty meblowe powinny byś suche i wolne od zanieczyszczeń.

Temperatura kleju używanego do łączenia obrzeży i płyt meblowych uzależniona jest od rodzaju kleju i prędkości posuwu, dlatego bezwzględnie należy stosować się do zaleceń i norm podanych przez producentów maszyn i klejów.

Czyszczenie: Obrzeże ABS jest tworzywem ekologicznym dlatego nie wolno używać rozpuszczalnikówNITRO. Obrzeża odporne są na wilgoć – do czyszczenia można używać wilgotnej szmatki z ogólnie dostępnymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do mebli.

Struktury obrzeży
PE - struktura perlista
SE - struktura jesionu
SM - struktura gładka
BS - struktura biurowa
WG - wierna struktura drewna

źródło: Schilsner.pl

Kolorystyka obrzeży drewnopodobnych

 

Kolorystyka obrzeży UNI